Reglement for Odsherred Bibliotek

Læs om reglerne for at bruge bibliotekets tilbud.

Brug af Odsherred Bibliotek

 • Alle kan låne på biblioteket
 • Det er gratis at låne
 • Sundhedskort bruges som lånerkort sammen med en PIN-kode
 • Det er muligt at få udstedt et lånerkort, hvis du ønsker det
 • Ved indmeldelse og ved ændring af pinkode skal vises gyldig billedlegitimation
 • Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse eller mobilnummer
 • Læs om tilgængelighed i vores filialer på hjemmesideN odsbib.dk/tilgaengelighed

Lånetid

 • Lånetiden er 30 dage medmindre andet er anført
 • Tjek altid lånekvitteringen for afleveringstidspunkt
 • Lånetiden for spillefilm er 14 dage
 • Lånetiden for konsolspil er 14 dage
 • Alt materiale kan genlånes op til fem gange, hvis ingen har reserveret materialet
 • Rettidig aflevering er indenfor bibliotekets åbningstid
 • Forny så tæt på afleveringsdatoen som muligt for at beholde materialet i længst mulig tid

Digitale tilbud

Du kan bruge dit lånernummer eller cpr-nummer og den pinkode du også bruger på biblioteket, for at få adgang til diverse online biblioteksmaterialer og platforme. 
Via e-biblioteket har du blandt andet adgang til Filmstriben og e-reolen. Tjek hvilke tilbud biblioteket har på vores hjemmeside odsbib.dk/digitale-tilbud
 

Reservering

Når et materiale, du har bestilt kan hentes på biblioteket, kan du vælge at få besked på enten e-post, sms eller en e-mail med besked.

Undgå bøder

Hvis du oplyser e-mail eller mobilnummer til os, sender vi en påmindelse 3 dage før din afleveringsfrist. Husk du har overblik over din lån, reserveringer og evt. gebyrer på vores hjemmeside.  Du kan også forny dine lån på vores hjemmeside og betale evt. gebyrer. Hvis du af en eller anden grund ikke har modtaget en mail/sms fra biblioteket, fritager det dig ikke for dit ansvar for at aflevere til tiden. Der er tale om en service, og derfor skal du selv sørge for at tjekke din lånerstatus. 

Hvis lånetiden overskrides

Hvis materialet ikke bliver afleveret til tiden, opkræver biblioteket følgende gebyrer:

1-7 dage 8-14 dage15-21 dage22-39 dageOver 40 dage
20,-50,-120,-200,-230,-

•    Som en service udsendes en hjemkaldelse af materialet på 10. overskridelsesdag
•    40 dage efter afleveringsfristen sendes en regning på erstatningsbeløbet
•    Hvis erstatning ikke betales, overgår sagen 3 uger efter 1. rykker til Odsherred     kommunes opkrævningsafdeling
•    Hvis der skyldes 200,- eller derover i gebyr, kan man ikke låne.
•    HUSK, man kan betale på nettet via "Mit betalingsoverblik".

Børn og unge (0-18 år)

Lånere under 18 år, der afleverer et materiale for sent, får ikke et gebyr for sen aflevering. Man skal dog stadig betale erstatning hvis et materiale bliver væk, eller det bliver beskadiget.

Erstatninger - al brug af bibliotekets materialer sker på eget ansvar

•    Bortkommet eller ødelagt materiale erstattes af låneren.
•    Erstatningsprisen bliver fastsat af biblioteket og tager udgangspunkt i anskaffelsesprisen. Bemærk, at klargøring og mulige    rettigheder også er en del af prisen. 
•    Alle film og spil købes med rettigheder.
•    Flerbindsværker, dele af serier og lydbøger, der ikke kan anskaffes enkeltvis, erstattes med hele værkets pris.
•    Afleverer du materialet inden et år, kan erstatning refunderes.